Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju, realizowaną przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu, do potrzeb mieszkańców i regionu.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=594ef1f8&&b=ab4387ae9&&c=4601cb7e
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.