Dnia 25 czerwca 2015r. w Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach odbyło się pożegnanie uczniów klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach.

Na uroczystość przybyli zaproszeni Goście: Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego – Pan Marek Tarnacki, radny Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc – Pan Daniel Geming, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach – Pan Andrzej Musiał, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach – Pani Katarzyna Mikołajczyk, Grono Pedagogiczne PSP 6 w Boguszowie – Gorcach, byli pracownicy szkoły, Rodzice i najbliżsi tegorocznych absolwentów. W części oficjalnej Dyrektor PSP6 w Boguszowie – Gorcach wręczyła nagrody prymusom klasy szóstej : Paulinie Piotrowskiej, Natalii Zielińskiej, Gabrieli Zimnej i Emilii Koniszewskiej. Ponadto przyznane zostały nagrody w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Pani Katarzyna Mikołajczyk podziękowała również Rodzicom absolwentów za zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Następnie uczniowie klasy szóstej przedstawili program artystyczny pt. „Wędrówką jedną życie jest człowieka” przygotowany przez Panie - Agatę Nowicką oraz Danutę Foryś. Po nim Goście udali się na poczęstunek przygotowany przez Rodziców tegorocznych absolwentów. Wychowawca klasy – Pani Agata Nowicka składa serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów oraz Pani Beacie Rolnik i Panu Danielowi Gemingowi za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie uroczystości. Absolwentom życzymy wspaniałych wakacji oraz dalszych sukcesów w gimnazjum !