Gmina Boguszów-Gorce pozyskała kolejną dotację na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programuwspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” .

Dotacja w kwocie 63 850 zł zostanie przeznaczona na utworzenie w roku 2012 placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach.

Tak jak utworzone w poprzednich latach place zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i PSP NR 6 plac ten będzie wyposażony w różnorodne urządzenia umożliwiające prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych oraz na podejmowanie przez nich aktywności fizycznej podczas przerw. Nowoczesna gumowa nawierzchnia placu będzie zwiększała bezpieczeństwo przebywających na placu zabaw dzieci.

W latach 2009 – 2012 gmina pozyskała łącznie 277 639 złotych dotacji w ramach programu „Radosna szkoła” zgodnie z poniższa tabelą:

 

Rok

Przeznaczenie

Dotacja

wkład własny

Razem

2009

zakup pomocy dydaktycznych zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w PSP NR 1, PSP Nr 6 i Zespole Szkół Samorządowych

35 259,00 zł

16 509,09 zł

51 768,09 zł

2010

utworzenie dużego szkolnego placów zabaw przy PSP Nr 1

114 680,00 zł

123 060,00 zł

237 740,00 zł

2011

utworzenie małego szkolnego placów zabaw przy PSP Nr 6

63 850,00 zł

76 923,50 zł

140 773,50 zł

2012*

utworzenie małego szkolnego placów zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych

63 850,00 zł

66 019,00 zł

129 869,00 zł

Razem

277 639,00 zł

282 511,59 zł

560 150,59 zł

* w tabeli zostały ujęte planowane koszty utworzenia placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych