Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu oraz Gmina Miasto Boguszów-Gorce zapraszają mieszkańców w dniu 7 lutego 2022 roku do
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce.
W godzinach od 09:00 do 14:00 uzyskasz fachową pomoc w wypełnianiu wniosku.

WAŻNE!

Do złożenia wniosku o świadczenie 500+ niezbędne będą :

· login i hasło do zalogowania się do PUE – w przypadku, gdy posiadasz już taki profil

· dowód osobisty

· dane dzieci (w tym PESEL)

· numer rachunku bankowego do przelewu świadczenia ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)

· w przypadku osoby, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie - zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka oraz oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie

· adres poczty elektronicznej email

· nr telefonu

Do złożenia wniosku o świadczenie RKO niezbędne będą :

· login i hasło do zalogowania się do PUE – w przypadku, gdy posiadasz już taki profil

· dowód osobisty

· dane dziecka/dzieci na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy

· akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski /nie dot. krajów UE/EFTA/

· dane najstarszego dziecka w rodzinie

· swój nr telefonu

· swój adres e-mail

· nr rachunku bankowego ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)

· dane współmałżonka/ drugiego rodzica

· dane ojca najstarszego dziecka w rodzinie

· jeśli Ty lub współmałżonek/drugi rodzic pracujesz bądź prowadzisz działalność w Państwach UE/EFTA konieczne będzie podanie daty zatrudnienia/prowadzenia działalności.

· jeśli jesteś osobą, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie dołącz do wniosku zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka oraz oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Przypominamy, że w bieżącym roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.