14.04.2016 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli czynności kontrolne na pl. Odrodzenia wobec kierującego samochodem dostawczym, który nie zastosował sie do zakazau postoju na i przed przejściem dla pieszych. Samochód został zaparkowany bezpośrednio na przjściu dla pieszych co uniemożliwiało korzystanie z niego w prawidłowy sposób. W związku z rażącym narusz eniem przepisów ruchu drogowego, wobec kierującego przeprowadzono postępowanie mandatowe. Dziwi fakt takiego zachowania kierującego, który jak ustalili w trakcie kontroli strażnicy miejscy, tydzień wcześniej zdał egzamin na zawodowe prawo jazdy.