27.12.2012 r. kolejnej już osobie bezdomnej udzielono pomocy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej we współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach dotarli do 44-letniego mężczyzny, który zamieszkiwał ogródki działkowe przy ul. Reymonta. Po przeprowadzonej rozmowie, bezdomny mężczyzna wyraził zgodę na pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych gdzie został przewieziony.