08.09.2012 r. na cmentarzu ewangelickim w Boguszowie został odsłoniety pomnik upamiętniający wszystkich, którzy na zawsze spoczęli w tym miejscu. Uroczystość odsłoniecia pomnika poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, w której udział wzięły władze miasta wraz z zaproszonymi gośćmi z Polski i Niemiec, a także mieszkańcy Boguszowa-Gorc. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Po oficjalnej części uroczystości goście odwiedzili Centrum Kultury. Nad zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego w czasie trwania uroczystości czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.