Środki przyznane w ramach Funduszu Toyoty „ Dobre pomysły zmieniają nasz świat” są już na koncie PSP nr 6! Lokalni partnerzy, którzy zdeklarowali wsparcie finansowe projektu również realizują swoje zobowiązania. W związku z powyższym czas przystąpić do realizacji pierwszego etapu inwestycji tj. do zakupu materiałów i wyposażenia, a już wiosną będzie można rozpocząć prace nad przygotowaniem terenu pod pole do minigolfa. Usunięte zostaną zniszczone elementy istniejącej infrastruktury, teren będzie wyrównany, istniejący trawnik zrewitalizowany, a nadmiar ziemi wywieziony. Następnie zostaną zamontowane pola do mini golfa oraz ogrodzenia, teren między stanowiskami do gry będzie wysypany grysem, zamontowane będą ogrodowe lampy solarne oraz elementy małej architektury – ławka, kosz na śmieci i donice z nasadzeniami roślinnymi. Wszystko to będzie możliwe dzięki wsparciu wolontariuszy - pracowników Toyota Motor Manufacturing Poland, lokalnych przedsiębiorców, członków rady pedagogicznej i rodziców naszych uczniów . Zapowiada się bardzo udana współpraca!
Jeszcze przed końcem roku szkolnego w Kuźnicach powstanie miejsce  rekreacyjno-sportowe otwarte dla uczniów szkoły,  ich rodzin oraz lokalnej społeczności.

Zobacz jak będzie wyglądało pole golfowe przy PSP nr 6:
Pole golfowe