W sobotę 10.11.2018 r., uczniowie i nauczyciele PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach podsumowali realizację projektu edukacyjnego „Misja Niepodległa”, którego celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Projekt realizowany przez PSP nr 6 we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP i PSP nr 6 w Boguszowie - Gorcach „Boguszowska Szóstka” finansowany był ze środków pozyskanych z Gminy Boguszów-Gorce w ramach zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego”. Projekt miał na celu włączenie społeczności lokalnej w obchody jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz rozbudzanie wśród uczniów PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach ciekawości poznawczej i wprowadzanie ich w świat wartości, patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji. W ramach projektu „Misja Niepodległa” zrealizowano: grę terenową „Misja Niepodległa” połączoną z ogniskiem integracyjnym dla uczniów i ich rodziców, plastyczne zajęcia „Misja Niepodległa”, zajęcia wokalne dla uczniów klas I-III „Śpiewamy dla Niepodległej”, zajęcia taneczne „Polonez dla Niepodległej”, warsztaty recytatorskie „Misja Niepodległa” oraz konkurs plastyczno – literacki „Kartka dla Niepodległej”. Realizujący projekt uczniowie wykonali biało-czerwone kotyliony, chorągiewki i śpiewniki pieśni legionowych, które rozdawano uczestnikom podsumowania projektu. Podsumowanie projektu miało miejsce w sali widowiskowej Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.
W sobotę 10.11.2018 r nauczyciele i uczniowie zaprosili mieszkańców gminy Boguszów-Gorce do udziału w biało-czerwonym korowodzie ulicami miasta i koncercie „Póki Polska żyje w nas”. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy ósmej ubrani w repliki strojów szlacheckich oraz uczniowie klasy piątej pokazem „Poloneza dla Niepodległej”, który odbył się w boguszowskim Rynku. Taneczny pokaz oglądali licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy gminy, którzy następnie podążyli biało-czerwonym korowodem do Centrum Kultury, gdzie w sali widowiskowej mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów. Ze sceny popłynęły dźwięki popularnych pieśni legionowych i patriotycznych z okresu walki Polaków o odzyskanie Niepodległości oraz współczesne piosenki patriotyczne. Uczniowie uraczyli widzów symboliczną pantomimą, pokazem tańca ze wstążkami oraz tańcem z flagami. Na twarzach licznie zgromadzonych widzów obok uśmiechów pojawiły się także łzy wzruszenia wywołane muzyczną podróżą przez trudną historię naszej Ojczyzny, w którą zabrali ich uczniowie.
Ogromnie cieszy nas fakt, że mieszkańcy gminy Boguszów-Gorce tak licznie przybyli na koncert, by razem z uczniami i nauczycielami świętować tak ważny dzień w historii naszej Ojczyzny. Czujemy się dumni, że w czasie świętowania odzyskania przez Polskę Niepodległości tworzyliśmy wspólnotę.