Konsultacje projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r....

 

 

Tresć  dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na
 

stronach  internetowych każdej z Gmin – Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. Informacje te 
 

zostały również  zamieszczone na stronie internetowej http://aglomeracja-walbrzyska.pl.

 

Uwagi i opinie należało zgłaszać za pomocą odpowiedniego formularza.

Ogółem w ramach konsultacji wpłynęły 23 uwagi zgodnie z wymogami formalnymi oraz 1 zgłoszenie nie spełniające wymogów formalnych, które z powyższych względów nie było rozpatrywane.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin tworzących Radę Samorządową Aglomeracji Wałbrzyskiej poddane dokładnej analizie i ocenie pod kątem możliwości uwzględnienia w projekcie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” podczas posiedzenia w dniu 29.09.2014 r.

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz ze stanowiskiem dotyczącym ichuwzględnienia w ww. projekcie znajduje się w poniższej tabeli podsumowującej konsultacje.


 

Do pobrania: „Podsumowanie konsultacji projektu Strategii ZIT AW - zestawienie uwag”