Całkowita wartość projektu to blisko 700.000 zł, z czego 85 % stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przewidywany okres rzeczowego zakończenia realizacji projektu to 01.12.2013 r.          

Dnia 7 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec”. Umowa została podpisana przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Waldemara Kujawę oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Tutaja.

Przedmiotem projektu jest budowa 20 metrowej wieży widokowej oraz montaż na obiekcie tablicy edukacyjnej, prezentującej wartości przyrodnicze obszaru. Wieża wraz z tablicą pełnić będzie rolę obiektu służącego edukacji ekologicznej, przez co przyczyni się również do poznania walorów przyrodniczych regionu i wypracowania proekologicznych zachowań objawiających się większą dbałością o stan środowiska naturalnego. Główną zaletą tablicy będzie przekazywanie informacji na temat różnorodności przyrodniczej, jaką będzie można obserwować z wieży widokowej. Projekt realizowany jest na obszarach prawnie chronionych i atrakcyjnych turystycznie, tak aby region zachował najcenniejsze gatunki i walory krajobrazowe. Tym samym przyczyni się do zachowania potencjału przyrodniczego regionu, a w szczególności obszarów Natura 2000.

Wieża widokowa będzie także służyć jako element monitoringu przeciwpożarowego Nadleśnictwa Wałbrzych.

Między innymi poprzez takie działania Gmina Boguszów-Gorce dąży do tego, aby Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Góra Dzikoweic” był atrakcyjny zarówno zimą, jak i latem.