Osoba Pełniąca Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa–Gorc informuje, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do burmistrza miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
W celu realizacji tego obowiązku prosimy o wypełnienie deklaracji w załączniku w terminie do 25.06.2021 r.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta w Boguszowie – Gorcach lub wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@boguszow-gorce.pl

Formularz deklaracji można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach, Plac Odrodzenia 1.