14 lutego pełniący służbę patrolową funkcjinariusze Straży Miejskiej zauważyli duże zadymienie pochodzące z budynku przy ul. 1 Maja. Na miejscu strażnicy ustalili, że doszło do zapalenia się komina.  Wezwana na miejsce przez strazników Straż Pożarna dokonała likiwidacji zagrożenia pożarem budynku. Na miejscu strażnicy przed przybyciem Straży Pożarnej nakazali lokatorom wygaszenie w piecach oraz zabezpieczali płynność ruchu drogowego. Po ukończonej akcji gaśniczej budynek przekazano jego lokatorom.