Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcje Burmistrza Krzysztof Kumorek 19 października uczestniczył w spotkaniu gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas spotkania przywitano nowych członków aglomeracji oraz rozmawiano o planie działań ZIT AW na lata 2021-2027.