Miasto pozyskało na niego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dotację w kwocie63 850 zł. 
Plac zabaw wyposażony jest w różnorodne urządzenia umożliwiające prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych oraz na podejmowanie przez nich aktywności fizycznej podczas przerw. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej gumowej nawierzchni pod urządzeniami plac ten jest bezpieczny dla dzieci.