01.08.2011 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorce dokonali kontroli placów zabaw na terenie miasta. Wszystkie zauważone nieprawidłowosci zostały zgłoszone do wydziału Urzędu Miejskiego, merytorycznie odpowiedzialnego za ich stan. Jednoczesnie strażnicy miejscy apelują do mieszkańców o reagowanie na wszelkie oznaki niszczenia mienia oraz urzadzeń służących do zabawy.