Przy hali sportowej na ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach odbył się drugi festyn rodzinny organizowany przez PSP nr 6. Głównym celem imprezy była promocja młodych talentów.

  15 czerwca 2013 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 wzięli udział w licznych zabawach zapewnionych przez szkołę. Koordynatorem festynu była pani Agata Nowicka, która współpracowała z innymi nauczycielami, pracownikami obsługi i administracji oraz z Radą Rodziców. Szkolne święto zaszczycił swoją obecnością burmistrz Boguszowa – Gorc Waldemar Kujawa, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Boguszowie - Gorcach Marian Pierzynka oraz komendant Straży Miejskiej Sławomir Stokłosa.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00 . Program festynu był bardzo urozmaicony. Rozpoczęty został przedstawieniem szkolnego teatrzyku ,,Raz Dwa Trzy” pt. "Wesoły świat Jana Brzechwy”. Wiele emocji wzbudziły również rozgrywki sportowe, występy wokalne uczniów zaprzyjaźnionych szkół oraz pokaz mody ,,Malinowe wieszaki”. Odbyły się również pokazy tańca Modern Dance, Modern Jazz oraz Zumba Kids. W trakcie festynu rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy sernik. 1. miejsce zdobyła pani Mariola Woźniak.Impreza została zakończona koncertem zespołu ,,Wrzask”, zwycięzców konkursu ,,Wałbrzych ma talent 2012”.
W czasie festynu uczestnicy korzystali z dwóch loterii fantowych. Łącznie wylosowano prawie 600 upominków. Rozdano 200 kiełbasek z grilla. Powodzeniem cieszyły się również ciasta – skonsumowano prawie 200 kawałków. Rodzice mogli nabyć również zdjęcia ze swoimi pociechami oraz ich prace na szkolnym kiermaszu. Dodatkową atrakcją była wystawa prac – fotografa Adama Kruka oraz absolwenta szkoły Krystiana Wesołowskiego.

Dyrektor Katarzyna Mikołajczyk, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne składają podziękowania za okazaną pomoc przy organizacji festynu szkolnego: Robertowi Koniecznemu, Grzegorzowi Misiakowi, Jolancie i Mirosławowi Witkowskim, Marioli i Danielowi Śmierciakom, Beacie Sprysze, Krystynie Szewc, Elżbiecie Krupie, Alicji Frąckowiak, Beacie Sobczak, Izabeli Małek, Marcie Tylewskiej, Bożenie Wójtowicz, Tomaszowi Jankowskiemu, Krystianowi Wesołowskiemu, Kamilowi Wronie, Markowi Jóźwikowi, Annie Marcinkowskiej, Katarzynie Byczkowskiej, Adamowi Krukowi, Demi Dance School w Wałbrzychu, firmie Pryzmat z Wałbrzycha, Kinder Planecie, Waldemarowi Kujawie (burmistrzowi Boguszowa – Gorc), Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Ewelinie Małeckiej – Gad, Renacie Kozłowskiej, firmie SMYK, firmie SANIKOM, Małgorzacie Chudzik, Magdalenie Pilszak i Gabrielowi Grobelnemu (nadleśniczemu Nadleśnictwa Wałbrzych).