Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach będzie miała miejsce 20 listopada br. o godz. 11:00 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach przy Placu Odrodzenia 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
2. Ślubowanie radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
5. Ślubowanie burmistrza miasta.
6. Zamknięcie sesji.