Dnia 2 marca 2012 r. w galerii Barbórka Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbył się wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Proroka z Boguszowa-Gorc.

Wszyscy posiadamy swoją własną, małą Ojczyznę. Tą Ojczyzną może być jakieś miasto, park, a nawet drzewo, z którym mamy związaną pewną historię, do którego jesteśmy przywiązani, bo np. kojarzy się ono nam z rodziną czy z jakimś innym, równie ważnym dla nas wydarzeniem. Prace Zbigniewa Proroka prezentują nam okoliczną przyrodę i nasze miasto w różnych porach roku i dnia, nabierając różnorodnych barw i odcieni.

Gdy patrzymy na jakiś piękny krajobraz - podziwiamy jego piękno. Ale co stanowi o jego  pięknie? Zwykle jest tam wiele rozmaitych elementów, z których niektóre same w sobie nie są piękne. Są tam światła i cienie, kolory żywe i szare, nawet miejsca czarne.Ale w sumie stanowią piękną kompozycję. Dobry fotograf, jakim niewątpliwie jest Zbigniew Prorok, potrafi bowiem tak skomponować obraz, że zwykły kamień, kawałek czarnej ziemi, czy błota, zwiędły listek stanowią ważną część kompozycji i jeszcze bardziej akcentują to co piękne.

 

Zbigniew Prorok – urodził się 15 maja 1943 r. w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Emila Zegadłowicza w Wadowicach i absolwentem Zespołu Szkół Medycznych – Szkoła Techników Elektroradiologii. Mieszka w Boguszowie-Gorcach – pracuje w Wałbrzychu. W latach 1978 – 1982 i 1984 – 1988 radny Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz członek Towarzystwa Miłośników Boguszowa-Gorc.

Fotografią zajmuje się od ponad 30 lat. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Zajmuje się dokumentacją artystyczną zabytków sztuki sakralnej w najbliższej okolicy miasta, jak również pogranicza polsko-czeskiego. Drugą jego pasją jest filatelistyka oraz udział w wystawach filatelistycznych, m.in. wystawa pt. „PIŁKA NOŻNA”.
Od 2000 r. jest członkiem Wałbrzyskiego Klubu Fotografii.


Albert Einstein powiedział „Nie próbuję wyobrazić sobie Boga; wystarcza mi odczucie potęgi i majestatu przyrody,o tyle, o ile możemy ją poznać za pośrednictwem naszych niedoskonałych zmysłów”.