Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do Projektu Systemowego PO KL EFS "Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego.

 

 

Założono, iż pomocą objętych będzie 100 mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego tj. Osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie, bezrobotne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu, oprócz możliwości zrealizowania wybranego kursu zawodowego przewidziano warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe.

Deklaracje uczestnictwa można składać w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20, III piętro, pokój nr 365

 

DEKLARACJA DOSTĘPNA TUTAJ