Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym w załączniku ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2016 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 25 04 16

Załącznik Nr 1 wzór oświadczenia o zapozaniu się z treścia ogłoszenia 25042016

Załącznik Nr 2 wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami 25042016

Załącznik Nr 3 wzór oświadczenia o nieprowadzeniu odpłatnej działalności pozytku publicznego25042016

załacznik nr 4  wzór oferty 25042016