Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2013, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania: szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie koszykówka.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Załącznik Nr 1 wzór oświadczenia o zapozaniu się z treścia ogłoszenia

Załącznik Nr 2 wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik Nr 3 wzór oświadczenia o nieprowadzeniu odpłatnej działalności pozytku publicznego

załacznik nr 4  wzór oferty