Jeszcze tylko do 19 lutego 2016 przedsiębiorcy z Aglomeracji Wałbrzyskiej będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu. Do rozdania jest ponad 44 miliony złotych !

 

O dofinansowanie projektu mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z obszaru 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską. Aplikować będą o środki z w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Dolnośląskiego 2014-2020. Przedsiębiorcom sektora MŚP zadedykowany jest konkurs w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług MŚP. Dofinansowanie otrzymają projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się 30 listopada 2015r i potrwa do 19 lutego 2016r.

 PRZEDSIĘBIORCO MASZ JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE, ABY NIE STRACIĆ SZANSY!

Szczegóły dotyczące konkursu można znałeś na stronie internetowej:

Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

www.ipaw.walbrzych.eu

ipaw@ipaw.walbrzych.eu

Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Tel. 74 84 74 150