Gmina Boguszów-Gorce zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży z następujących szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach, ul. Szkolna 4, 58-370 Boguszów-Gorce,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach, ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, ul. Kopernika 7, 58-372 Boguszów-Gorce.
Współpraca może obejmować wszystkie z w/w szkół lub wybrane szkoły.

Realizacja zadania będzie odbywała się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem leczniczym a gminą; opieka stomatologiczna nad uczniami finansowana będzie w ramach umów zawartych przez podmioty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, nr tel. 74 842 11 07.
W załączeniu wstępny projekt porozumienia.