Na uroczystość pasowania licznie przybyli zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz dziadkowie. W tych dniach nie zabrakło również dyrekcji placówek oświatowych i Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach.

Aby dołączyć do grona przedszkolaków, dzieci musiały wykazać się umiejętnościami z zakresu: recytacji, śpiewu oraz odpowiedniego zachowania podczas uroczystości. Pierwszoklasiści natomiast uroczyście ślubowali na sztandar szkoły.  Były gratulacje, prezenty, zdjęcia i oklaski, a Dyrektor MZEASZ w Boguszowie-Gorcach Pan Marian Pierzynka obdarował dzieci koszami wypełnionymi łakociami. 

Gratulujemy ! :)