Drodzy Państwo!
Od dzisiaj wchodzi w życie Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Boguszów-Gorce ograniczeń w przewozie osób minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Dopuszczalna liczba osób korzystających ze środków publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt. 3A ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz U. Z 2018 r. poz. 295), to liczba stanowiąca równowartość połowy miejsc siedzących w danym pojeździe wykonującym przewóz.
Ograniczenia nie stosuje się do osób najbliższych, tj. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób pozostających we wspólnym pożyciu.