"Masz pomysł, jak pokazać matematykę w ciekawy sposób?
Świetnie! Bo my mamy pieniądze, dzięki którym to zrobisz!
To proste: Ty wypełniasz wniosek, a my spośród wszystkich zgłoszeń wybieramy najciekawsze projekty, które dofinansujemy.
Grant można otrzymać także na pomysły uwzględniające nauczanie zdalne."

Fundacja mBanku ogłosiła VIII edycję programu grantowego „mPotęga”. Wnioski można zgłaszać w terminie od 15 marca do 10 maja 2021 r., do godziny 24:00.

CEL KONKURSU:

> stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej;

> zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;

> zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

Cele programu realizowane będą przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej. Program nie ma na celu finansowania wyposażenia i sprzętu elektronicznego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wnioski w konkursie można składać w ramach dwóch kategorii:

1. adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub ich rodzice.

W tej kategorii przyznawane są granty od 2000 do 5000 zł. Projekt edukacyjny musi w całości dotyczyć edukacji matematycznej.

Przykładowe działania projektowe to:

> przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna; zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;

> stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);

> organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;

> prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp.

Zajęcia w ramach Projektu edukacyjnego mogą odbywać się online lub stacjonarnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

2. adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej.

W tej kategorii przyznawane są granty od 5000 do 8000 zł. Projekt edukacyjny musi w całości dotyczyć edukacji matematycznej.

Przykładowe działania projektowe to:

> przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna, zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;

> stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);

> prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp.

Zajęcia w ramach Projektu edukacyjnego mogą odbywać się online lub stacjonarnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O wsparcie na realizację Projektów edukacyjnych mogą ubiegać się działające na terenie Polski:

- organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku);

- szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

- uczelnie wyższe;

- biblioteki publiczne;

- grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Grupy nieformalne mogą uczestniczyć w programie grantowym, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera. Może nim być organizacja pozarządowa.

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć po jednym wniosku na projekt adresowany do uczniów klas 4-6 lub 7-8 szkół podstawowych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W I kategorii przyznawane są granty od 2000 do 5000 zł.

W II kategorii przyznawane są granty od 5000 do 8000 zł.

15 projektów edukacyjnych z każdej kategorii, najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu, weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności. Dwa zwycięskie projekty otrzymają dodatkowy grant w wysokości 5 000 zł każdy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można zgłaszać w terminie od 15 marca do 10 maja 2021 r., do godziny 24:00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Projekt edukacyjny nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2021 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie: 500 791 442 bądź e-mailowo: kontakt@mpotega.pl 

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/