Zdjęcia:
  • od 1 do 6 -  ul. Św. Barbary 80/5
  • od 7 do 11 - ul. Górna 4/1
  • do 12 - ul. S. Żeromskiego 48/1