P.f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Boguszów-Gorce oraz wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag i propozycji do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2030

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 14 stycznia 2021 roku do godz. 14:00 na formularzu konsultacji społecznych dostępnym:

- w załączniku (do pobrania u dołu),

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach (strefa przed wejściem),

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach (sekretariat, pok. nr 4)

- pocztą elektroniczną pod adresem: ops@opsboguszow.pl

Niezbędne załączniki zamieszczone są u dołu strony.

Informacji w sprawie udziela Beata Jackowska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach (tel. 748441913)