BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA–GORC ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach:
    1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
    2. ochrony zdrowia,
    3. turystyki i krajoznawstwa.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA