Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc

informuje, iż w terminie od 26.07.2019 r. do 14.08.2019 r. odbędzie się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty złożone w


ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2019.1. Opis projektów zatwierdzonych do głosowania:


L.p.

Tytuł projektu/

Pomysłodawca

Opis

Szacunkowa kwota

DZIELNICA - BOGUSZÓW

1

ZIELONA KLASA” – czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej w Boguszowie-Gorcach

Projekt zakłada budowę i wyposażenie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach sali lekcyjnej na zewnątrz budynku szkolnego zwanej potocznie „zieloną klasą”. W ramach projektu zostanie wydzielona strefa, na której zostaną zamontowane stoły, ławy i tablice edukacyjne. „Zielona klasa” będzie wyposażona w pomoce dydaktyczne wspomagające obserwację zjawisk przyrodniczych takie jak: stacja pogodowa, miernik czy róża wiatrów. Założeniem projektu jest zmiana klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz bezpośredniego doświadczenia przez dzieci i młodzież wpływu natury. Projekt ma na celu również umożliwienie prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz podniesienie atrakcyjności zajęć szkolnych.

20 000,00 zł

2

Na straży bezpieczeństwa – nowy sprzęt dla OSP Boguszów

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Boguszowa-Gorc poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów w sprzęt służący do ratowania mienia, zdrowia i życia, dostosowany do współcześnie występujących zdarzeń i zagrożeń oraz pozwalający na prowadzenie efektywnych działań ratowniczych.

20 000,00 zł

3

Jesienny piknik rodzinny

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego mającego na celu integrację mieszkańców Krakowskiego Osiedla. W ramach pikniku zaplanowano różne atrakcje przeznaczone przede wszystkim dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów. Wśród proponowanych aktywności są: gry i zabawy dla dzieci, warsztaty eko z wykorzystaniem materiałów recyklingowych, animacje (malowanie twarzy, skręcanie balonów, tańce i zabawy integracyjne), kącik seniora oferujący mierzenie ciśnienia, spotkanie z funkcjonariuszem policji oraz stoisko z szachami, kartami i grami planszowymi.

10 000,00 zł

DZIELNICA - KUŹNICE ŚWIDNICKIE

4

Trening pięściarski dla dzieci i młodzieży w Kuźnicach Świdnickich

Projekt zakłada zakup sprzętu do prowadzenia treningów pięściarskich dla dzieci i młodzieży w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach (rękawice bokserskie, worek bokserski, kaski, uchwyty, tarcze treningowe, gruszki treningowe skakanki). Celem zadania jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w szkoleniu sportowym z zakresu boksu niezależnie od ich potencjału umiejętności sportowych i statusu materialnego. Projekt ma na celu także promocję zdrowia, krzewienie idei fair play, ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie talentów sportowych.

10 000,00 zł

5

Mini siłownia w Kuźnicach

Projekt zakłada wybudowanie mini siłowni zewnętrznej na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie. Celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kuźnic Świdnickich, poprzez stworzenie ogólnodostępnego, bezpłatnego miejsca do ćwiczeń dla osób w różnym wieku. Siłownie planuje się wyposażyć w urządzenia do ćwiczeń ogólnorozwojowych dla amatorów, które mogą być używane przez mieszkańców w różnym wieku i z różną tężyzną fizyczną takie jak: orbirtek, biegacz, rowerek, 2 w 1 - twister + stepper, ławka.

20 000,00 zł

DZIELNICA - STARY LESIENIEC

6

Modernizacja placu zabaw w Starym Lesieńcu

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów w Starym Lesieńcu poprzez doposażenie w nowe zabawki w tym zamontowanie na bezpiecznym piaskowym podłożu dużego zestawu zabawowego z wieżą, zjeżdżalnią, podestami, zjazdem strażackim, trapem wspinaczkowym itp. Celem projektu jest poprawa jakości wspólnej przestrzeni mieszkańców, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy oraz stworzenie miejsca dającego możliwość rodzinnego spędzania czasu wolnego.

20 000,00 zł

7

Ogrodzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego

Celem projektu jest wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosynierów w Starym Lesieńcu. Projekt zakłada również montaż piłkochwytów, lamp solarnych ledowych, stojaka na rowery oraz koszów na śmieci. Ogrodzenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu zarówno użytkowników boiska, którzy nie będą musieli wybiegać za piłką poza teren boiska jaki i osób przebywających w jego pobliżu, które nie będą narażone na ewentualne uderzenie piłką. Ogrodzenie uniemożliwi także przedostawanie się na boisko zwierząt oraz osób z zewnątrz co pomoże chronić boisko przed zanieczyszczeniem i dewastacją.

19 920,00 złZgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego projekty są umieszczane na karcie do głosowania zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.


Informuje równocześnie, iż z dzielnicy Gorce wpłynął tylko jeden projekt pod nazwą: „Magia w szkole i przedszkolu Doposażenie szkoły i przedszkola w Gorcach w interaktywne urządzenia projekcyjne „Magiczny dywan” złożony przez Panią Magdalenę Dziedzic. Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2019 projekt został zatwierdzony do realizacji bez konieczności przeprowadzenia na niego głosowania.

2. Kto może głosować:
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego są pełnoletni mieszkańcy Boguszowa-Gorc, którzy ukończą 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania.


3. Gdzie można pobrać i złożyć kartę do głosowania.
Kartę do głosowania można pobrać i złożyć w następujących miejscach:

L.p.

Miejsce

Dni i godziny dostępności

1

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Plac Odrodzenia 1

58-370 Boguszów-Gorce

od 26.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:30 - 15:30

wtorek - godz. 7:30 - 17:00

piątek - godz. 7:30 - 14:00

sobota, niedziela - nieczynne

2

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

ul. Waryńskiego 10 (II piętro)

58-370 Boguszów-Gorce

od 26.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:30 - 15:30

wtorek - godz. 7:30 - 17:00

piątek - godz. 7:30 - 14:00

sobota, niedziela - nieczynne

3

Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”

ul. Traugutta 12 g

58-371 Boguszów-Gorce

od 26.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

od poniedziałku do piątku godz. 10:00 - 18:00

w soboty i niedziele godz. 11:00 - 18:00

4

Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach – Filia Nr 5

ul. Kosynierów 81

58-370 Boguszów-Gorce

od 26.07.2019 r. do 14.08.2019 r.

poniedziałek - godz. 14:00 - 19:00

środa - godz. 8:00 - 13:30

piątek - godz. 14:00 - 18:30

wtorek, czwartek, sobota, niedziela - nieczynne

5

Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach – Filia Nr 2

ul. Reymonta 4

58-372 Boguszów-Gorce

od 26.07.2019 r. do 11.08.2019 r.

(w okresie od 12-14.08.2019 r. Filia Nr 2 MBP-CK będzie zamknięta ze względu na urlop)

poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 9:00 - 17:00

czwartek - godz. 7:30 - 15:30

sobota, niedziela - nieczynne

6

Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach –Filia Nr 3

ul. Żeromskiego 35

58-372 Boguszów-Gorce

od 26.07.2019 r. do 04.08.2019 r.

(w okresie od 05-14.08.2019 r. Filia Nr 3 MBP-CK będzie zamknięta ze względu na urlop)

poniedziałek, wtorek - godz. 9:00 - 17:00

środa, piątek - godz. 8:00 - 16:00

czwartek - godz. 7:30 - 15:30

sobota, niedziela - nieczynne

Karty do głosowania dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc.


4. Na co zwrócić uwagę:
Karty do głosowania należy wypełnić i podpisać wraz z załącznikiem - Klauzulą informacyjną – RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych głosującego na projekty podlegające konsultacjom w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2019.

Karty do głosowania należy wrzucać do urn oznaczonych napisem „Głosowanie na Budżet Obywatelski Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019”.

Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego nastąpi do dnia 20.08.2019 r.


5. Kontakt
Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 842 11 07, e-mail: sekretariat@coj.boguszow.eu


Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc
Sebastian Drapała