Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Boguszowie-Gorcach, Anna Kranc, informuje, że zakończono rekrutację do Żłobka , która trwała do 18 marca 2021 roku.

Rekrutacja została przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów, które zostały określone w statucie Żłobka. W wyniku dokonanej weryfikacji kart zapisów oraz po uwzględnieniu kryteriów, wszystkie dzieci zostały przyjęte do Żłobka Miejskiego nr 1 w Boguszowie-Gorcach.

Zakwalifikowanie do przyjęcia przez Komisję, nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka, które będzie miało miejsce dopiero z chwilą podpisania umowy. W tym celu zapraszamy rodziców z dowodem osobistym do żłobka, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny i dnia. Umowy będą podpisywane indywidualnie w dniach 29-31.03.2021 r. w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Dokładny termin zostanie ustalony telefonicznie z Dyrektorem Żłobka.