Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej
na rok 2012 w obszarze
 

KULTURA

 

Rodzaj zadania objętego konkursem:

Organizowanie okolicznościowych imprez kulturalnych