Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Sport to zdrowie” oraz ofertą.