Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,


że od dnia 1 marca br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security


z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6.


Termin wydawania żywności: 15 marca 2019 r.

godz. 08:00 – 18:00

Miejsce: Boguszów-Gorce, ul. Strażacka 35