ogłoszenia o wynikach naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych  w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31.07.2014 r.