ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2014 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.