ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2014 w obszarze: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4