OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru obejmującego obręby 3 i 4 w Boguszowie-Gorcach