Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na 2013 rok, w obszarze

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa
oraz ratownictwa i ochrony ludności