Straż Miejska przypomina, że zgodnie z nowym systemem gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 r. otwarty jest na ul. Brzozowej 1 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, do którego należy bezpłatnie i samodzielnie oddać niektóre odpady. W punkcie przyjmowane są między innymi: odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drobne odpady budowlane. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00 oraz w sobotę od 7.00-14.00