Zapraszamy do zapoznania się z treścią Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

Zgodnie z rozporządzeniem datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę, 13 czerwca 2021 r.