Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

Zgodnie z rozporządzeniem datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.