Obrona Cywilna

Obrona Cywilna Kraju to sposób organizacji obrony i ochrony mieszkańców Kraju, województwa, miasta i gminy na wypadek kryzysu, wojny lub w razie zagrożeń zewnętrznych dla Państwa Polskiego. Jest to system, który cały czas monitoruje zagrożenia, a także określa współpracę wszystkich służb. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu  starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy  wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są formacje obrony cywilnej, które składać się mogą z oddziałów przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych, jak i jednostek specjalistycznych (np. ratownictwa). Są one tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodawców.

Dla alarmowania mieszkańców służą sygnały, jednakowe dla wszystkich mieszkańców naszego kraju:
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe