Narodowe Święto Niepodległości jest świętem szczególnym, szczególną rocznicą w życiu każdego Polaka…jest też wyjątkowym czasem…czasem głębokiego rozpamiętywania nad meandrami polskiego losu narodowego

            10 listopada w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury spotkali się przedstawiciele władz miasta, pracownicy Urzędu Miejskiego, dyrektorzy podległych mu jednostek, dyrektorzy i pracownicy szkół oraz mieszkańcy Boguszowa-Gorc. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele Trójcy Świętej w Boguszowie-Gorcach. W Sali widowiskowej MBP-CK program rozpoczął się wprowadzeniem pocztów sztandarowych Straży Miejskiej, Drużyny Starszoharcerskiej „Watra” , Zespołu Szkół Samorządowych oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach. Wydarzenie uświetnił program multimedialno-artystyczny, przygotowany przez Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. w którym słowem i śpiewem młodzież przyczyniła się do krzewienia wartości patriotycznych.

Mottem tegorocznych obchodów było porozumienie – ponad wszelkimi podziałami i w imię dobra narodu.