Gmina Miasto Boguszów-Gorce informuje, że z dniem 1 lipca 2016r. stracą moc dotychczasowe zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce, a także w sprawie ustalenia „Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach”, a wejdą w życie: