Podczas V Sesji Rady Miasta, która odbyła się 27. lutego Radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat.
Działki o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24 i 25 w obrębie 3 Boguszów, będące własnością gminy zostaną wydzierżawione firmie pod inwestycję. Na tym terenie powstanie elektrownia fotowoltaiczna oraz stacja transformatorowo – rozdzielcza.
Firma El – Wind (inwestor) uzyskała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona będzie w obszarze o przeznaczeniu dla aktywności gospodarczej i zajmować będzie teren 7,5 hektara, z czego powierzchnię prawie 6,5 zajmować będą panele fotowoltaiczne.
Fotowoltaika to technologia zamiany promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą zbudowanych z reguły z krzemu paneli fotowoltaicznych. Dzięki elektrowni słonecznej można produkować energię elektryczną.
Wyrażenie jednogłośnie zgodny na wydzierżawienie firmie El – Wind na 30 lat działek, świadczy o jednym - boguszowscy Radni są zgodni co do jednego – ważna jest współpraca i jedność w pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców i inwestycji dla miasta.