Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 29 października 2021 r. prowadzi trzeci nabór fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego Nowa Energia.

Trzeci nabór jest przeznaczony m.in. dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wdrożyć energetyczne i innowacyjne technologie w obszarze działalności klastrów energii.
Link do ogłoszenia o naborze: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nowa-energia-iii

Intencją organizatora jest nieprzerwane docieranie z ofertą do jak największego grona zainteresowanych podmiotów, dlatego też zaprasza na dedykowane spotkanie dla potencjalnych beneficjentów z obszaru dofinansowania „Samowystarczalne klastry energetyczne”, które odbędzie się w formule online w dniu 30 wrześnie 2021r. o godzinie 9.00
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_0pWaDg3vRwiBCX8IzEU8pQ

Materiały z dotychczasowych szkoleń dla wnioskodawców programu Nowa Energia znajdą Państwo tu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/materialy-ze-szkolenia.