18.06.2016 r. odbyła się kolejna edycja imprezy plenerowej na terenie CKK "WITOLD" pod nazwą NOC ŚWIĘTOJAŃSKA POD MNISZKIEM. W czasie trwania imprezy nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej. Obchody nocy świetojańskiej odbyły się bez żadnych poważnych incydentów zakłócania porzadku publicznego.