Od paru już lat, raz lub dwa razy w roku, odbywają się w gimnazjum nietypowe praktyczne zajęcia języka angielskiego. Nietypowe, bo współprowadzone przez anglojęzycznych studentów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Holandii, Norwegii, Włoch, czy z Salwadoru i Chile. Co charakteryzuje naszych Gości? Otóż nie znają oni zupełnie języka polskiego ale swoją życzliwością, otwartością i kulturą osobistą przełamują tę zdawałoby się barierę.

Tego typu zajęcia stanowią doskonałą okazję dla uczniów, nie tylko do wypróbowania nabywanych na co dzień umiejętności w praktycznej sytuacji i doskonalenia komunikatywności językowej, ale również do nabywania samooceny swoich kompetencji potrzebnych w przyszłościowym życiu zawodowym. Jest to zarazem znakomita okazja do nawiązania interesujących znajomości a nawet przyjaźni w przestrzeni Europy i Świata. Zajęcia w relacjach młodzieży uczą ich współdziałania w grupie, stosowania różnorodnych strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, a to wpływa na ich świadomość językową i uczy obycia w kręgu osób dorosłych. Ostatnie spotkanie potwierdziło uczniom ogólnoświatowe zjawisko uczenia się przez całe życie, co wynikało z wieku jednej ze studentek. Miłym akcentem pobytu tej światowej grupy studentów, było pozostawione z dedykacją dla szkolnej biblioteki wydawnictwo albumowe dotyczące Norwegii.